Investorsko-inženýrská činnost

Primární službou je zcela komplexní investorsko-inženýrská činnost. To zahrnuje kompletní zařízení realizace projektu od schválení investičního plánu až po finální realizaci.

Zpracování a zajištění projektu:

  • příprava projektu
  • výběr projektanta
  • vedení projektu
  • územní rozhodnutí
  • stavební povolení
  • vypracování podkladů pro vyhledání zhotovitele stavby
  • technicko-organizační zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby
  • výkon dozoru investora při realizaci stavby
  • zajištění předání a převzetí stavby
  • kolaudace stavby

Odborná pomoc a řešení

Odborná pomoc při problémech v průběhu územního, stavebního, nebo kolaudačního řízení.
Řešení kolaudačních nedostatků a problému „přerušené kolaudace“. Zajistíme vyřešení veškerých kolaudačních nedostatků v krátké době, včetně dodání potřebných atestů, měření, dokladů a podkladů.
Samozřejmostí je technická a poradenská činnost při přípravě podkladů a zajišťování financování z dotačních zdrojů EU, MMR, MŽP apod.