Měření osvětlení

Pro většinu stavebních úprav a při konstrukci nových staveb je nezbytné zpracovat precizní podklady ve formě měření osvětlení. Na základě měření je následně vystaven světelně-technický protokol o měření osvětlení, který slouží jako podklad pro kolaudační rozhodnutí.

Z oboru měření osvětlení nabízíme:

  • Měření umělého osvětlení
  • Návrhy a realizace umělého, sdruženého osvětlení, dodávky osvětlení na klíč
    Specializace na školy, místa náročného zrakového úkolu, kanceláře, obchodní
    prostory apod.

Protokol o měření osvětlení a výpočty

Na základě provedených měření a zpracování protokolů jsme schopni zpracovat modelový výpočet denního osvětlení a proslunění. To je nezbytné pro zpracování světelně-technické studie pro územní řízení, získání stavebního povolení, vyhodnocení stávajícího stavu a návrhy řešení.

Měření osvětlení pak zahrnuje měření umělého osvětlení, měření denního osvětlení, měření sdruženého osvětlení, měření nouzového osvětlení, měření rušivého světla a zpracování protokolu o měření osvětlení. V rámci této služby jsme také schopni nabídnout měření LED obrazovek, reklamních poutačů a další.