Světelně-technické studie a odborné studie

Na daném místě provedeme měření, na jejichž základě zpracujeme protokol o měření. Díky tomu jsme schopni vypracovat modelové výpočty denního osvětlení a oslunění a dalších parametrů. Případně také tyto výpočty provádíme na základě dodaných specifikací objektu.
Námi zpracované světelně-technické studie (studie denního osvětlení a oslunění) lze posléze použít jako  podklady pro územní řízení, získání stavebního povolení, vyhodnocení stávajícího stavu a návrhy řešení.

Nabízené odborné studie:

  • Světelně-technické studie
  • Studie oslunění, proslunění

Studie osvětlení, oslunění a další služby

Poskytujeme poradenskou a konzultační činnost v oblasti sdruženého a denního osvětlení, oslunění a zastínění.
Zpracujeme pro vás:

  • Posudek denního osvětlení a oslunění včetně návrhu možných řešení.
  • Posudek a vyhodnocení zastínění pozemku.
  • Provedeme zatřídění zrakových činností – návrh pracovních míst nejen ve výrobních a kancelářských prostorech.
  • Navrhneme osvětlovací otvory a jejich rozmístění.