Odborná pomoc, kolaudační nedostatky

Jsme specialisté na odbornou pomoc při problémech v průběhu územního, stavebního, nebo kolaudačního řízení. Nabízíme řešení kolaudačních nedostatků a problémů „přerušené kolaudace“. V krátké době jsme schopni zařídit vyřešení veškerých kolaudačních nedostatků, dodání potřebných atestů, měření, dokladů a podkladů.

Zajištění financování z dotačních zdrojů

Naší specializací je převážně technická a poradenská činnost při přípravě podkladů a zajišťování financování z dotačních zdrojů EU, MMR, MŽP apod. Zajišťujeme nezbytné výpočty denního osvětlení a oslunění, zpracování protokolu o měření osvětlení, studie zastínění pro územní řízení, stavební povolení, vyhodnocení stávajícího stavu, návrhy řešení a další nezbytné kroky.