border

Měření osvětlení, výpočet denního osvětlení

Pro provedení většiny stavebních úprav a pro konstrukci nových staveb jsou nezbytné precizní podklady o měření osvětlení, výpočet denního osvětlení a další. Na základě provedených měření je pak vystaven světelně-technický protokol o měření osvětlení, který slouží jako podklad pro zpracování stavebního projektu.

Z oboru nabízíme:

  • Měření umělého osvětlení
  • Výpočty denního osvětlení a proslunění
    (Studie zastínění pro územní řízení, stavební povolení, vyhodnocení stávajícího stavu, návrhy řešení)
  • Návrhy a realizace umělého, sdruženého osvětlení, dodávky osvětlení na klíč
    (Specializace na školy, místa náročného zrakového úkolu, kanceláře, obchodní prostory apod.)

Protokol o měření osvětlení, světelně-technické studie

Na základě provedených měření a zpracování protokolu o měření osvětlení jsme schopni zpracovat modelový výpočet denního osvětlení a proslunění. To je nezbytné pro zpracování světelně-technické studie pro územní řízení, získání stavebního povolení, vyhodnocení stávajícího stavu a návrhy řešení.

Měření osvětlení

Měření osvětlení pak zahrnuje měření umělého osvětlení, měření nouzového osvětlení, měření a výpočet denního osvětlení a zpracování protokolu o měření osvětlení. V rámci této služby jsme také schopni nabídnout měření LED obrazovek a další.